Sản phẩm Bã Mía

LEAVI cung cấp các sản phẩm hộp cơm, hộp sandwich, hộp hamburger với đủ các kích cỡ làm từ bã mía, bao bì từ vật liệu sinh học, tự phân hủy, sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Liên hệ hotline: +84 0904 130 431

Hiển thị 1 7 / 7 kết quả

Sắp xếp:

KHAY BÃ MÍA

Khay bã mía

 • Nguyên liệu cao cấp được sản xuất từ thành phần bã mía, phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
 • Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế, nhã nhặn phù hợp cho các quán đồ ăn từ bình dân đến nhà hàng đồ Âu, Á.
 • Để được lò vi sóng
 • Thân thiện môi trường TỐI ƯU, sản phẩm hoàn hảo dành cho con người và môi trường tự nhiên.

HỘP BÃ MÍA NẮP RỜI

 Hộp bã mía nắp rời

 • Nguyên liệu cao cấp được sản xuất từ thành phần bã mía, phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
 • Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế, nhã nhặn phù hợp cho các quán đồ ăn từ bình dân đến nhà hàng đồ Âu, Á.
 • Nắp gài chắc chắn, không bị sánh đồ ra ngoài.
 • Để được lò vi sóng
 • Thân thiện môi trường TỐI ƯU, sản phẩm hoàn hảo dành cho con người và môi trường tự nhiên.

TÔ BÃ MÍA ( KHÔNG NẮP )

Tô bã mía 

 • Nguyên liệu cao cấp được sản xuất từ thành phần bã mía, phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
 • Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế, nhã nhặn phù hợp cho các quán đồ ăn từ bình dân đến nhà hàng đồ Âu, Á.
 • Để được lò vi sóng
 • Thân thiện môi trường TỐI ƯU, sản phẩm hoàn hảo dành cho con người và môi trường tự nhiên.

HỘP 2 NGĂN

Hộp Bã Mía 2 Ngăn

 • Nguyên liệu cao cấp được sản xuất từ thành phần bã mía, phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
 • Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế, nhã nhặn phù hợp cho các quán đồ ăn từ bình dân đến nhà hàng đồ Âu, Á.
 • Nắp gài chắc chắn, không bị sánh đồ ra ngoài.
 • Để được lò vi sóng
 • Thân thiện môi trường TỐI ƯU, sản phẩm hoàn hảo dành cho con người và môi trường tự nhiên.

HỘP HAMBERGER BÃ MÍA

Hộp bã mía 

 • Nguyên liệu cao cấp được sản xuất từ thành phần bã mía, phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
 • Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế, nhã nhặn phù hợp cho các quán đồ ăn từ bình dân đến nhà hàng đồ Âu, Á.
 • Nắp gài chắc chắn, không bị sánh đồ ra ngoài.
 • Để được lò vi sóng
 • Thân thiện môi trường TỐI ƯU, sản phẩm hoàn hảo dành cho con người và môi trường tự nhiên.

HỘP 3 NGĂN

Hộp bã mía 3 ngăn

 • Nguyên liệu cao cấp được sản xuất từ thành phần bã mía, phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
 • Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế, nhã nhặn phù hợp cho các quán đồ ăn từ bình dân đến nhà hàng đồ Âu, Á.
 • Nắp gài chắc chắn, không bị sánh đồ ra ngoài.
 • Để được lò vi sóng
 • Thân thiện môi trường TỐI ƯU, sản phẩm hoàn hảo dành cho con người và môi trường tự nhiên.

 

HỘP BÃ MÍA NẮP LIỀN

 Hộp cơm bã mía

 • Hộp cơm bã mía có nguyên liệu cao cấp được sản xuất từ thành phần bã mía, phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
 • Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế, nhã nhặn phù hợp cho các quán đồ ăn từ bình dân đến nhà hàng đồ Âu, Á.
 • Nắp gài chắc chắn, không bị sánh đồ ra ngoài.
 • Để được lò vi sóng
 • Thân thiện môi trường TỐI ƯU, sản phẩm hoàn hảo dành cho con người và môi trường tự nhiên.